• en
  • mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq

Есенски плодови

Во текот на ноември. 2018, наставниците Алма Алајбегу Буџаку и Арбана Села заедно со учениците од второ одделение реализираа активности во рамки на месечната тема “Есенски плодови” од Уметничката Секција од Годишната програма за...

Рециклирање на стакло

Во текот на јануари. 2019, наставниците Шпетиме Даци и Билјана Миновска заедно со учениците од петто одделение реализираа активности во рамки на месечната тема "Рециклирање" од Секција Креативно изразување и творење од Годишната...

Рециклирање

Во текот на декември. 2018, наставниците Сеад Ибраимоски и Жанета Доволани заедно со учениците од петто одделение реализираа активности во рамки на месечната тема "Рециклирање" од Секцијата Креативно изразување и творење од Годишната...

Новогодишни украси

Во текот на ноември. 2018, наставниците Арбана Села и Адила Несимоска заедно со учениците од петто одделение реализираа активности во рамки на Секцијата Креативно изразување и творење од Годишната програма за интеркултурни воннаставни...

Новогодишни желби

Во текот на декември. 2018, наставниците Алма Алајбегу Буџаку и Арбана Села заедно со учениците од второ одделение реализираа активности во рамки на месечната тема “Новогодишни желби” од Уметничката Секција од Годишната програма за...

Новогодишни изработки

Во текот на ноември. 2018, наставниците Шпетиме Даци и Билјана Миновска заедно со учениците од петто одделение реализираа активности во рамки на Секцијата Креативно изразување и творење од Годишната програма за интеркултурни...

Во здраво тело, здрав дух

Во текот на ноември. 2018, наставниците Еглантина Муслиу и Вјолца Рамадановска заедно со учениците од трето одделение реализираа активности во рамки на месечната тема "Во здраво тело, здрав дух" од Секција Мали истражувачи на Годишната...

Рециклирање на пластика

Во текот на ноември. 2018, наставниците Шпетиме Даци и Билјана Миновска заедно со учениците од петто одделение реализираа активности во рамки на месечната тема "Рециклирање" од Секција Креативно изразување и творење од Годишната...