• en
  • mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq

Новости и активности

Активности за запознавање на учениците

Во текот на првите месеци од учебната 2018/2019 година, наставниците Агона Леши и Јехона Дема со нивните ученици реализираа неколку воннаставни интеркултурни активности според моделот Нансен. Цели на овие активности се: запознавање на учениците и помнење на имињата на новите другарчиња, поттикнување на почитување, помагање и соработување во работата, како и развивање на чувството на радост и задоволство при учењето низ игра.