• en
  • mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq

Plani për zbatimin e KAI

Mësimdhënës të inkuadruar në projekt

  2016/2017 2017/2018
  Niveli bazik i trajnimit Niveli i avancuar i trajnimit
  Të planifikuar  Të realizuar Gjendja Numri i total i mësimdhënësve Numri total i tandemëve Të planifikuar  Të realizuar Gjendja Numri i total i mësimdhënësve Numri total i tandemëve
Numri i mësimdhënësve të inkuadruar në trajnime 20 16 -4  16 8 20 14 -6 14 7
  2017/2018 2018/2019
  Niveli bazik i trajnimit Niveli i avancuar i trajnimit
  Të planifikuar  Të realizuar Gjendja Numri i total i mësimdhënësve Numri total i tandemëve Të planifikuar  Të realizuar Gjendja Numri i total i mësimdhënësve Numri total i tandemëve
Numri i mësimdhënësve të inkuadruar në trajnime 20 31 11  15 7 20        

Klasa të inkuadruara në projekt

2017/2018 2018/2019
  Të planifikuar  Të realizuar Gjendja Numri total i klasave Të planifikuar  Të realizuar Gjendja Numri total i klasave
Numri i klasave të inkuadruara në projekt 10  4  -6 / 10      

Nxënës të inkuadruar në projekt

2017/2018 2018/2019
  Të planifikuar  Të realizuar Gjendja Numri total i nxënësve Të planifikuar  Të realizuar Gjendja Numri total i nxënësve
Numri i nxënësve të inkuadruar në projekt 160     / 160