• en
  • mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq

Tandemet dhe sekcionet

Tandemi i mësimdhënësve Klasat Numri i nxënësve Sekcioni i programit
Sead Ibraimoski
Zhaneta Dovollani
V 32 Shprehje dhe krijimtari kreative
Adila Nesimoska
Arbana Sela
V 38 Shprehje dhe krijimtari kreative
Alma Alajbegu Buxhaku
Nensi Sulejmanoska
II 36 Sekcioni i artit
Englantina Musliu
Vjollca Ramadonvska
III 34 Hulumtuesit e vegjël
Shpëtime Daci
Biljana Minovska
V 22 Shprehje dhe krijimtari kreative
Rabije Olomani-Koleci
Rezehana Karameti
VIII 52 Paqë dhe tolerancë
Vjollca Krluku
Nira Xhaferovska
III 30
Agona Lleshi
Jehona Dema
28
Flamur Muladauti
Zenjel Burnutçiu
Arbëresha Turkeshi
Manushaqe Kazim
20
Almir Jajaga
Valdrin Tollumi